Zakażenia szpitalne

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma w takim wypadku podobne prawa jak przy błędzie medycznym, czyli może dochodzić odszkodowania. Zakażenie w szpitalu często zagraża bezpośrednio życiu. Sprawę taką można skierować od razu do sądu albo zgłosić w urzędzie wojewódzkim, gdzie rozpozna ją komisja, która stwierdza czy pacjent poniósł szkodę. Jeżeli pacjent jest niezadowolony z zaproponowanego odszkodowania może skierować sprawę do sądu.

 

W zakresie pomocy ofiarom zakażeń szpitalnych oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez zakażenie,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  negocjowanie kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.