Wypadki na zorganizowanych imprezach

Imprezy masowe to zwykle duże skupiska ludzi, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadków jej uczestników. Jeżeli organizator nie zadbał w odpowiedni sposób o bezpieczeństwo, odpowiada on za swoje działania jak i zaniechania. Roszczenia o odszkodowanie przedawniają się z upływem 10 lat o dnia wypadku. Nie należy jednak zwlekać i z wystąpieniem o odszkodowanie, gdyż organizatorzy to często spółki prawa handlowego, które jak wiadomo zdarza się, że upadają i są likwidowane.

 

W zakresie wypadków na imprezach masowych oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  na życzenie klienta medialne nagłośnienie sprawy,
  •  negocjację  kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.