Wypadek śmiertelny bliskiej osoby

Tragiczne zdarzenie jakim jest utrata bliskiej osoby w wypadku powoduje cierpienie jakiego nie da się opisać. Jedynie namiastką rekompensaty w takim wypadku może być zadośćuczynienie ze strony sprawcy. Jeżeli wypadek śmiertelny dotknął osoby, która była jedynym żywicielem rodziny, można wystąpić o odszkodowanie, jak również o rentę wyrównawczą, która zrekompensuje różnice w zdolnościach zarobkowych rodziny po stracie bliskiej osoby.

 

W zakresie pomocy rodzinom ofiar wypadków oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  negocjowanie kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.