Wypadek komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne dotykają wielu z nas, a gdy już dojdzie do wypadku, ofiary często nie znają swoich praw. Skutki wypadku komunikacyjnego dotyczą mienia czyli zniszczonego pojazdu ale nie tylko, bo również rzeczy ruchomych znajdujących się w pojeździe np. laptop, telefon. Niestety ofiary wypadków często tracą zdrowie, a nawet życie. Ofiarom wypadków i ich bliskim należy się do sprawcy lub jego ubezpieczyciela odszkodowanie za poniesioną szkodę materialną oraz zadośćuczynienie za szkody niematerialne (ból i cierpienie). Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych to zadanie dla profesjonalisty, który zadba o to aby wysokość otrzymanego odszkodowania za wypadek samochodowy była adekwatna do powstałej szkody.

W zakresie wypadków komunikacyjnych oferujemy:

  • pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  • wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów,
  • próbę uzyskania odszkodowania na drodze polubownej,
  • skierowanie sprawy do sądu,
  • wyegzekwowanie odszkodowania.