Uszkodzony pojazd

Poszkodowany w wypadku ma prawo domagać się odszkodowania za uszkodzony pojazd i brak możliwości korzystania z niego jak również za wszelki inne rzeczy które doznały uszczerbku np. ładunek, ubranie. Ubezpieczyciel sprawcy często chce zaoszczędzić na poszkodowanym, próbując zminimalizować odszkodowanie z OC sprawcy. Nie warto dawać się zwieźć obietnicom szybkiej wypłaty odszkodowania lecz warto podjąć działania celem wyegzekwowania całego należnego odszkodowania.

 

W zakresie szkód rzeczowych oferujemy:

pomoc w oszacowaniu szkód,

wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,

negocjowanie  kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,

skierowanie sprawy do sądu,

wyegzekwowanie odszkodowania.