Uszkodzony budynek, mieszkanie

Gdy ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie, które nie rekompensuje w pełni doznanych szkód, nie warto na nie przystawać tylko dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości.Zalanie mieszkania, pożar, przepięcie prądu to jedynie przykładowe przyczyny, za które można dochodzić odszkodowania. Wtedy warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie oszacowania szkód.

 

W zakresie odszkodowań za uszkodzone mienie oferujemy:

  • pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  • wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  • negocjowanie kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  • skierowanie sprawy do sądu.