Uszkodzone urządzenie

Dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie rzeczy ruchomych jest dość powszechne. W pierwszej kolejności należy odpowiednio udokumentować powstanie szkody z naciskiem na jego przyczyny. Jeżeli mają Państwo wątpliwości służymy poradą jak dobrze udokumentować szkodę. Jeżeli nie uda się wyegzekwować odszkodowania na drodze polubownej radzimy skierować sprawę do sądu.

 

W zakresie odszkodowań za uszkodzone mienie oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  negocjowanie kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu.