Stan ciężki po wypadku

Stan ciężki po wypadku, powodujący całkowitą lub częściową niezdolność do pracy jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Gdy możliwość powrotu do zdrowia jest uzależniona od kosztownego leczenia należy jak najszybciej wystąpić o zapłatę odszkodowania. Procesy o odszkodowanie nie należą do najkrótszych ale nie można się tym zrażać. Większość należycie udokumentowanych spraw kończy się zapłatą satysfakcjonujących odszkodowań.

 

W zakresie pomocy osobom ciężko rannym w wypadku oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  negocjowanie  kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.