Upadłeś na oblodzonym chodniku? Do kogo skierować roszczenie?

Słowa kluczowe: upadek na chodniku, złamanie, odszkodowanie, odpowiedzialność, właściciel nieruchomości, zarządca nieruchomości, gmina.

Zbliża się zima, okres w którym nietrudno o upadek na śliskim, oblodzonym chodniku. Wystarczy chwila nieuwagi i poprzez przewrócenie się możemy doznać uszczerbku na zdrowiu. Co zrobić w takim wypadku? Jakie prawa ma osoba, która upadła na pokrytym lodem chodniku?

Odszkodowanie- od kogo?

Osoba, która „zaliczyła” upadek na chodniku oraz doznała uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki czy nogi) posiada możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Roszczenie bez wątpienia należy skierować do osoby, która posiada odpowiedzialność za utrzymanie chodnika w prawidłowym stanie, tj. odśnieżanie, kucie lodu czy chociażby posypywanie chodnika piaskiem. Może to być właściciel nieruchomości, przy której znajduje się chodnik, zarządca nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa w przypadku osiedli), urząd miasta czy gmina. Jak wskazuje art. 415 Kodeksu Cywilnego: „kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Istnieją częste sytuacje, gdy właściciele lub podmioty posiadające obowiązek dbania o chodnik mają wykupioną polisę OC (np. gmina/ zarządca drogi). W takim przypadku roszczenie może zostać skierowane prosto do ubezpieczyciela, który zadba o przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wyda decyzję o przyznaniu odszkodowania w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

Jak starać się o odszkodowane za upadek?

W przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie za upadek na oblodzonym chodniku, osoba powinna zadbać o zebranie dowodów. Mogą to być np.:

  • fotografie wykonane w miejscu, w którym nastąpił wypadek
  • świadkowie zdarzenia którzy mogą poświadczyć, że w danym miejscu doszło do upadku
  • dokumentacja medyczna świadcząca o uszczerbku na zdrowiu (np. ksero karty pacjenta, rachunki za leki, zaświadczenie od lekarza)
  • inne dodatkowe dowody np. dokument wydany przez Straż Miejską podczas interwencji

Droga Sądowa a odszkodowanie za upadek

W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu chodnika nie zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności za szkodę lub kwota świadczenia wypłaconego osobie poszkodowanej jest nie satysfakcjonująca, istnieje możliwość przeniesienia sprawy na drogę sądową. Podczas sprawy konieczne będzie udowodnienie podmiotowi winy, która w tym wypadku przyjmuje formę zaniechania podjęcia odpowiednich czynności związanych z utrzymaniem porządku na chodniku w czasie zimy (tj. brak odśnieżania, brak posypywania piachem czy solą, nie usunięcie warstwy lodu).

Jeśli sąd uzna winę osoby zajmującej się stanem chodnika, osoba pokrzywdzona może uzyskać odszkodowanie za koszty związane z leczeniem medycznym czy rehabilitacją (np. w przypadku złamania ręki). W poważniejszych sytuacjach, gdy upadek spowodował częściową lub całkowitą utratę zdolności do podjęcia pracy zawodowej, poszkodowany może wystąpić o przyznanie mu stałej renty.