Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku samochodowego nie ma OC?

Wypadki komunikacyjne, w sytuacji, gdy sprawa całego zdarzenia nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC, trafiają się nadzwyczaj często. Zdarza się również, że kierowcy nie opłacają regularnie obowiązkowego ubezpieczenia, a osoba poszkodowana nie posiada wiedzy, do kogo ubiegać się o odszkodowanie. Gdzie ubiegać się o rekompensatę za wyrządzone szkody, gdy winowajca nie posiada ubezpieczenia OC?

 

Roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego nie posiada ważnego OC, poszkodowany powinien skierować roszczenie do UFG. Należy zadbać o pozyskanie niezbędnych informacji, które przyjmują formę dowodów oraz są pomocne w ustaleniu sprawcy wypadku. Są to:

  1. umieszczenie szczegółowej daty i miejsca zdarzenia
  2. zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy, rodzaj pojazdu oraz jego markę i model
  3. spisanie danych z nieważnej polisy OC (jeśli sprawca posiada)
  4. spisanie oświadczenia o okolicznościach zdarzenia

 

Jak spisać oświadczenie?

Jeśli dwie strony wypadku nie potrafią dojść do porozumienia, tj. określić sprawcy zdarzenia, należy na miejsce wezwać Policję i przy funkcjonariuszach spisać oświadczenie. Powinno ono zawierać podstawowe dane obu kierowców oraz ich pojazdów (imię, nazwisko, PESEL, numer rejestracyjny). Jeśli osoba winna za spowodowanie wypadku nie posiada ważnej polisy, konieczne jest spisanie oświadczenia o jej braku (dokument jest niezbędny).

 

Co zrobić, gdy sprawca nie zgadza się na udostępnienie polisy?

Winny wypadku drogowego może unikać ukazania polisy ubezpieczeniowej, w momencie, gdy jej zwyczajnie nie posiada. W takim wypadku warto skorzystać z Bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na stronie www UFG należy wyszukać formularz zawierający rubryki, w które wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN.

Gdy kwestionariusz zostanie uzupełniony, poszkodowany otrzyma informację dotyczącą podstawowych danych auta (marka samochodu, numer polisy i nazwę firmy ubezpieczeniowej) lub informację o tym, iż sprawca nie posiada wykupionej polisy.

 

Jak przebiega proces likwidacyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni od udostępnienia mu dokumentów świadczących o szkodzie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wątpliwości nie zostały wyjaśnione, UFG wypłaca zadośćuczynienie w przeciągu 14 dni od rozwiązania okoliczności.

 

Kto płaci za odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pobiera pieniądze od wszystkich dostępnych firm ubezpieczeniowych. Na zakłady narzucony jest obowiązek przekazania części składek uiszczanych przez właścicieli pojazdów, na rzecz UFG.

Po wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku, Fundusz występuje do winowajcy zdarzenia z żądaniem zwrotu kosztów, a także nakłada na niego karę za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej.