Jak odzyskać środki z polisolokat?

Jeszcze całkiem niedawno jednym z najbardziej znanych rodzajów lokowania oszczędności pieniężnych była tzw. polisolokata. Oferowała ona nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również znacznie większe oprocentowanie niż te proponowane przez placówki bankowe. Niestety osoba, która zdecydowała się skorzystac z takiej usługi i zmuszona była wycofać swój kapitał pieniężny, traciła większość wpłaconych wcześniej środków. Obecnie okazuje się, że pieniądze, które wcześniej „przepadły” są możliwe do odzyskania.

Czym są Polisolokaty?

Powszechnie znane Polisolokaty to najprościej mówiąc nic innego jak  ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W związku z zawieraną umową, część kwoty wpłacanej przez klienta została przeznaczona na ubezpieczenie, a reszta na rynek inwestycyjny w celu wygenerowania niemałych zysków.

Niestety dokumenty zawierały również klauzule mówiące o skutkach wcześniejszej rezygnacji z polisolokaty. Osoba, która z konkretnych powodów (np. z przyczyny utraty pracy) zmuszona była wycofać wpłacone środki przed określonym czasem, traciła tym samym dużą ilość zainwestowanych pieniędzy. Postanowienia szczegółowo wskazywały na % kwoty wypłaconej po upływie danego czasu.

Niestety w wielu przypadkach opłaty likwidacyjne  osiągały nawet 100% zgromadzonych środków pieniężnych. Wskutek tego zbyt wczesne wypowiedzenie umowy polisolokaty wiązało się z utratą wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel.

Obecnie okazuje się, że Przepisy zawarte w umowach Polisolokat zostały umieszczone niezgodnie z prawem. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświadcza, iż klauzule stosowane przez te organy naruszały interesy konsumentów. Oznacza to, że nadal istnieje możliwość odzyskania środków z tych lokat.

Jak odzyskać środki z Polisolokat?

Obecnie okres przedawnienia możliwości odzyskania pieniędzy z polisolokat wynosi 10 lat. Oznacza to, że fundusze z polisolokat mogą odzyskać osoby, które korzystały z jej usług niepóźniej niż 10 lat temu. Możliwe jest to poprzez ubieganie się o odszkodowanie od instytucji, która przejęła oszczędności danej osoby w celu opłaty likwidacyjnej polisolokaty. Warto zaznaczyć, że w takich przypadkach większość ubezpieczycieli decyduje się na uczciwą spłatę pobranych wcześniej pieniędzy.

Istnieje jednak możliwość, że niezbędne stanie się rozpoczęcie dochodzenia na drodze sądowej. Wiele osób chcących odzyskać swoje pieniądze z lokat ubezpieczeniowych korzysta z usług prawników w celu zwiększenia szansy na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd.

Wybierając się po pomoc prawną warto zabrać ze sobą dokumenty:

  • Zawartą umowę
  • Potwierdzenie dokonywania rozliczeń
  • ogólne zapisy warunków ubezpieczenia

Dostarczenie takich dokumentów jest niekonieczne. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie posiada ich, konieczne jest wystawienie prawnikowi pełnomocnictwa, dzięki któremu będzie mógł on uzyskać od ubezpieczyciela materiały niezbędne do prowadzenia sprawy.